Kooli tegevus baseerub ortodokssel pärandil ja traditsioonidel. Tegevuse eesmärgiks on arendada koostöös lapsevanematega õpilastest kristliku kultuuriruumi väärtusi kandvaid inimesi, kes suudaksid seda edasi anda oma perekondadele ja teistele inimestele, kellega nad kokku puutuvad. Eesmärk saavutatakse koolis läbiviidava õppetöö ja klassivälise tegevuse kaudu ning koolipersonali isikliku eeskujuga ja võimalikult individuaalse lähenemisega õpilastele.

Õppeaasta ja õppeveerandid algavad ja lõppevad palveteenistusega EAÕK Tallinna Issanda Muutmise peakirikus. Õppenädal ja iga koolipäev algavad ühise hommikupalvusega ning ühised lõunapausid algavad ja lõppevad palvega. Jõulu- ja ülestõusmispühi tähistatakse kirikuteenistustega ning samuti osaletakse suuremate pühade teenistustel.

Kooli preester korraldab koolis vaimulikku teenimist ning konsulteerib vajaduse korral õpilasi, nende vanemaid ja õpetajaid. I kooliastmes õpetatakse religiooni ja humanitaaraineid integreeritud õppekava alusel, kus ortodoksne pärimus moodustab õppeaine üldisest mahust kindla osa. Muusikatundides ja kooriproovides õpitakse riikliku õppekava juurde ka vaimulikku muusikat.

Hakake meie kooli Facebooki lehe jälgijateks, klikkides alloleval nupul:

Sisseastumine

Koolimaja

Kooli tutvustused

Jumal õnnistab heldet andjat!